THE UNIQUE SUPPORT SYSTEM TO HELP YOU ACHIEVE GOALS BY DOING LESS!


Dhyan Vidnyan (Marathi) by Dr. Yash Velankar (Author)
ध्यान या शब्दाचा संदर्भ आपण अध्यात्म, धर्म, उपासना यांच्याशी जोडला आहे. ध्यानधारणा म्हणजे ईश्वरप्राप्तीसाठी किंवा साक्षात्कारासाठी करायची साधना, असा अर्थ आपण गृहीत धरतो. या पुस्तकामध्ये आपण ध्यानाचा तो अर्थ गृहीत न धरता, त्याचा ऐहिक अंगाने विचार केला आहे. ध्यानाचा शरीर-मनावर काय परिणाम होतो याचा अभ्यास गेली चाळीस वर्षे जगाच्या विविध भागात होत आहे. आपण तो अभ्यास, त्यासाठी केले जाणारे संशोधन साध्या-सोप्या भाषेत या पुस्तकामध्ये आहे. एकविसाव्या शतकात मेंदूविज्ञान वेगाने प्रगत होत आहे, त्यामुळे ध्यानाचा मेंदूवर होणारा परिणाम विविध अंगांनी तपासणे शक्य होत आहे. ध्यानाचा परिणाम माणसाच्या पेशीवरदेखील होतो आणि त्यामुळे शरीर म्हातारे होण्याची गती कमी करता येते. हे प्राथमिक संशोधनात दिसून आले आहे. ध्यानामुळे मेंदूला काही काळ विश्रांती मिळते आणि त्यामुळे माणसाची निर्णयक्षमता वाढते, प्रतिकूल परिस्थितीतदेखील त्याचा भावनिक तोल ढळत नाही, कामाचा उत्साह कायम राहतो हे प्रत्यक्ष अनुभवल्याने अनेक प्रथितयश उद्योगपती, नेते, सैन्याधिकारी, खेळाडू आपल्या व्यग्र आयुष्यात ध्यानासाठी वेळ काढत आहेत. ध्यान म्हणजे कुठल्यातरी गूढ, अनाकलनीय शक्तीच्या मागे लागणे नव्हे, तर आरोग्यरक्षक असा व्यायाम आहे. म्हणूनच प्रत्येक सुजाण, शहाण्या माणसाने ध्यानासाठी वेळ काढणे आवश्यक आहे. ध्यान ही प्रक्रिया विज्ञानाच्या कसोटीवर कशी खरी उतरते आहे याची चर्चा या पुस्तकातून वाचायला मिळते.
Available Online


Our Programs
Vision & Mission

Vision - To be the ideal model of effective education system by fusion of ancient Gurukul method of personal attention and modern information technology with human face.


Mission - Our mission enables people to explore possibilities and choose action plan for personal excellence. We believe that excellence is possible by learning new skills and mastering habits. Learning is lifelong process and it should be comprehensive, highly interactive and enjoyable.People need support system to practice new skills. We provide that support by “real world” practical techniques and methods that you can use in your daily life. "Our eventual goal is to make people more effective and create Educators and better teachers for tomorrow".


  1  

SET GOALS


Clarify What You Want

Always know where you are now and where you are going. Make your goals SMART.

  2  

MEET SIPE EDUCATOR


Talk to experts to prioritize

SIPE Education can help you to do what you know, and want to do. It is the education to convert wish into action & action into habit.

  3  

PLAN ACTION


Get the Right Things Done

Stop being busy. Prioritize and focus. Achieve more that matters by doing less that distracts.

  4  

VISUALIZE


Visualize to Succeed

Visualize your goal clearly, on a daily basis. Seeing is believing, believing is doing, and doing is success.

  5  

TRACK TIME


Get More Done Faster

Track time and stop wasting life. Use animated and offline time trackers. Improve time management skills.

  6  

SUCCESS HABITS


Build Goal Enabling Habits

Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Reach goals on automatic pilot.